Veterinary Sciences and Practices
Research Articles

Expression of Zonula Occludens-1 and Claudin-1 Proteins in Japanese Quails Testis

1.

Department of Histology and Embryology, Selçuk University, Veterinary Faculty, Konya, Turkey

Veterinary Sciences and Practices 2023; 18: 58-64
DOI: 10.5152/VetSciPract.2023.22070
Read: 146 Downloads: 83 Published: 20 July 2023

The aim of this study was to evaluate the general histological structure of testis in prepubertal and postpubertal stages of quails and determine the presence and location of claudin-1 and zonula occludens-1 proteins. In this study, testicular tissues obtained from 6 prepubertal and postpubertal stage quails were used. Tissue samples were fixed in 10% formaldehyde and processed for paraffin embedding. Crossman’s triple staining method was used for general histological evaluation. Immunohistochemistry and immunofluorescent staining were performed for the expression of claudin-1 and zonula occludens-1 proteins, respectively. Conclusion: It has also been concluded that the proteins of claudin-1 and zonula occludens-1 do not show immunoreactivity because an active blood–testis barrier is not formed yet in seminiferous tubule epithelium in the testis in the prepubertal period as a result of immunohistochemical and immunofluorescence stainings but show immunoreactivity in the basal area in seminiferous epithelium with the blood–testis barrier formed in the postpubertal period. Immunoreactivity wasn’t observed in prepubertal quail’s testis. The immunoreactivity of claudin-1 has been distinguished as cytoplasmic and membranous in Sertoli cells and spermatogonia in postpubertal quails’ testis. The immunoreactivity of zonula occludens-1 has not been observed in seminiferous tubules in prepubertal stage quail’s testis. Immunoreactivity has been observed in the basal half of seminiferous tubules in postpubertal stage quail’s testis. It has also been concluded that the proteins of claudin-1 and zonula occludens-1 do not show immunoreactivity because an active blood–testis barrier is not formed yet in seminiferous tubule epithelium in the testis in the prepubertal period as a result of immunohistochemical and immunofluorescence stainings but show immunoreactivity in the basal area in seminiferous epithelium with the blood–testis barrier formed in the postpubertal period.

Bıldırcın Testisinde Zonula Okludens-1 ve Klaudin-1 Proteinlerinin Ekspresyonu

Bu çalışmanın amacı, bıldırcınların prepubertal ve postpubertal dönemlerinde testisin genel histolojik yapısını değerlendirmek ve klaudin-1, zonula okludens-1 proteinlerinin varlığını ve yerleşimini belirlemektir. Bu çalışmada 6 adet prepubertal ve postpubertal dönemlerdeki bıldırcınlardan elde edilen testis dokuları kullanıldı. Dokular %10’luk formaldehitte fikse edildi. Rutin doku takibi işleminden geçirildikten sonra parafin bloklar elde edildi. Genel histolojik değerlendirme için Crossman’ın üçlü boyama yöntemi kullanıldı. Klaudin-1 ve Zonula Okludens-1 proteinlerinin gösterimi için sırası ile immünohistokimya ve immünfloresan boyamaları gerçekleştirildi. Prepubertal bıldırcın testislerinde immünreaktivite gözlenmemiştir. Claudin-1’in immünoreaktivitesi postpubertal bıldırcın testislerinde Sertoli hücrelerinde ve spermatogonyumlarda sitoplazmik ve membransel olarak ayırt edilmiştir. Zonula occludens-1’in immünreaktivitesi prepubertal bıldırcın testisinde seminifer tübüllerde gözlenmemiştir. Postpubertal dönemdeki bıldırcın testisinde seminifer tübüllerin bazal bölgesinde immünreaktivite gözlenmiştir. Sonuç olarak diğer kanatlılarda olduğu gibi bıldırcınlarda da prepubertal dönemde kan-testis bariyerinin gelişiminin tamamlanmamış olduğu; postpubertal dönemde ise kan-testis bariyerinin oluştuğu ve bu bariyerin oluşumunda klaudin-1 ve zonula okludens-1 proteinlerinin katıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimer: Bıldırcın, kan-testis bariyeri, klaudin, zonula okludens

Cite this article as: Ündağ İ, Dönmez HH. Expression of zonula occludens-1 and claudin-1 proteins in japanese quails testis. Vet Sci Pract. 2023;18(2):58-64.

Files
EISSN 2822-3608