Veterinary Sciences and Practices
Research Articles

Molecular Epidemiology of Bacillus anthracis Genotypes Isolated From Turkey in Multilocus Variable Number of Tandem Repeat Analysis Databases

1.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Veteriner Kontrol Enstitusu, Erzurum, Türkiye

Veterinary Sciences and Practices 2023; 18: 35-43
DOI: 10.5152/VetSciPract.2023.2308105
Read: 142 Downloads: 65 Published: 01 April 2023

Anthrax is an important disease caused by Bacillus anthracis that threatens human and animal health worldwide. B. anthracis shows a genetically homogeneous structure because it can remain in the form of spores for a long time in nature. However, epidemiologically, it is possible to distinguish between strains with molecular methods such as multiple-locus variable-number tandem repeat analysis, single nucleotide repeat, and genome-wide single nucleotide polymorphism. In this study, it was aimed to analyze the B. anthracis MLVA-8 genotypes uploaded to the Bank for Genotyping Microbes database by multiple-locus variable-number tandem repeat analysis method. In this study, 2313 genotype profiles of 49 countries in the database were evaluated. In total, 402 genotypes were distributed within 24 clonal groups. Genotypes belonging to Turkey, on the other hand, show distribution in 8 groups. The highest number of genotypes (31%) among Turkey genotypes were localized in the XXIV clonal group. A total of 63.2% of the genotypes detected as a result of the analysis were included in the clonal groups IX, XXIII, and XXIV. As a result, among the genotypes in the MLVA Bank for Genotyping Microbes database, it was determined that the genotypes of Turkey were close to the genotypes reported from many countries.

Multilokus Variable Number of Tandem Repeat Analiz (MLVA) Veri Tabanlarında Türkiye'den İzole Edilen Bacillus anthracis Genotiplerinin Moleküler Epidemiyolojisi

Antraks, dünya genelinde insan ve hayvan sağlığını tehdit eden Bacillus anthracis’in neden olduğu önemli bir hastalıktır. B. anthracis doğada uzun süreler boyunca spor halinde kalması nedeniyle genetik olarak homojen bir yapı göstermektedir. Ancak epidemiyolojik olarak multiple-locus variable- number tandem repeat analysis (MLVA), single nucleotide repeat (SNR), genome-wide single nucleotide polymorphism (SNP) gibi moleküler metotlar ile suşlar arasında ayrım yapılabilmektedir. Bu araştırmada, MLVA Bank for Genotyping Microbes veri tabanına yüklenmiş olan B. anthracis MLVA-8 genotiplerinin analiz edilmesi amaçlandı. Bu araştırmada veri tabanında bulunan 49 ülkeye ait 2313 genotip profili değerlendirildi. Toplamda 402 genotip, 24 klonal grup içerisinde dağılım gösterdi. Türkiye’ye ait genotipler ise, 8 grup içerisinde dağılım gösterdi. Türkiye genotiplerinden en yüksek sayıdaki genotip (%31) XXIV klonal grubunda yerleşim gösterdi. Analiz sonucunda tespit edilen genotiplerin %63,2’si IX, XXIII ve XXIV klonal grupları içerisinde yer aldı. Sonuç olarak, MLVA Bank for Genotyping Microbes veri tabanında bulunan genotipler içerisinde Türkiye genotipleri birçok ülkeden bildirilen genotiplerle yakın genotipik yapıya sahip olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Antraks, Bacillus anthracis, MLVA-8, moleküler epidemiyoloji

Cite this article as: Özgen EK. Molecular epidemiology of Bacillus anthracis genotypes isolated from Turkey in multilocus variable number of Tandem repeat analysis databases. Vet Sci Pract. 2023; 18(1), 35-43.

Files
EISSN 2822-3608