Veterinary Sciences and Practices
Research Articles

Serum Neopterin and Procalcitonin Levels in Dogs Naturally Infested with Sarcoptes canis

1.

Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey

2.

Department of Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey

3.

Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey

Veterinary Sciences and Practices 2023; 18: 31-34
DOI: 10.5152/VetSciPract.2023.224581
Read: 364 Downloads: 126 Published: 01 April 2023

This study aimed to determine serum neopterin and procalcitonin levels in dogs naturally infested with Sarcoptes canis. The animal material of the study consisted of 15 dogs with S. canis and 10 healthy dogs of different ages and genders. Blood was taken once from both S. canis infested dogs and healthy dogs, and their serums were separated by centrifugation at 3000 rpm for 10 minutes. The obtained sera were stored at −20 ºC until the analyses. As a result of the analyses, neopterin (5,48 nmol/L ± 0,37 nmol/L) and procalcitonin (59,71 ng/L ± 2,45 ng/L) levels of the sick dogs were found to be significantly higher (P < ,05) than the neopterin (4,27 nmol/L ± 0,30 nmol/L) and procalcitonin (47,63 ng/L ± 3,16 ng/L) levels of the healthy dogs. As a result, dogs with S. canis develop a severe skin inflammation. It has been determined that neopterin and procalcitonin biomarkers increased as the cells that emerged as a result of this fire formed in the skin, as the speech of the immune response and acute phase response.

Sarcoptes canis’le Doğal Enfeste Köpeklerde Serum Neopterin ve Prokalsitonin Seviyeleri

Bu çalışmada Sarcoptes canis’le doğal enfeste köpeklerde serum neopterin ve prokalsitonin seviyelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın hayvan materyalini farklı yaş ve cinsiyette 15 Sarcoptes canis’li ve sağlıklı 10 köpek oluşturdu. Hem Sarcoptes canis’li hemde sağlıklı köpeklerden bir kez kan alınarak 3000 devirde 10 dakika santrifüj edilerek serumları ayrıştırıldı. Elde edilen serumlar ölçümler yapılana kadar −20 ºC’de muhafaza edildi. Yapılan ölçümler sonucunda hasta köpeklerin neopterin (5,48 nmol/L ± 0,37 nmol/L) ve prokalsitonin (59,71 ng/L ± 2,45 ng/L) değerleri sağlıklı köpeklerin neopterin (4,27 nmol/L ± 0,30 nmol/L) ve prokalsitonin (47,63 ng/L ± 3,16 ng/L) değerlerine göre anlamlı derecede P < ,05 yüksek bulundu. Sonuç olarak Sarcoptes canis’li köpeklerde deride şiddetli bir yangı gelişmektedir. Deride şekillenen bu yangı sonucu ortaya çıkan hücresel immun yanıt ve akut faz yanıtın belirleyicisi olarak neopterin ve prokalsitonin biyobelirteçlerinin yükseldiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sarcoptes Canis, neopterin, prokalsitonin

Cite this article as: Umut Bati Y, Merhan O, Aydin N, et al. Serum neopterin and procalcitonin levels in dogs naturally infested with Sarcoptes canis. Vet Sci Pract. 2023; 18(1), 31-34.

Files
EISSN 2822-3608