Veterinary Sciences and Practices
Case Report

Surgical Management of Crop Impaction by Ingluviotomy in an Aseel Domestic Fowl

1.

Department of Veterinary and Animal, Husbandry Veterinary Hospital, India

2.

Department of Veterinary Clinical Medicine, Madras Veterinary College, India

Veterinary Sciences and Practices 2023; 18: 44-46
DOI: 10.5152/VetSciPract.2023.224479
Read: 206 Downloads: 122 Published: 01 April 2023

Based on the history and clinical signs, a 1-year-old Aseel breed domestic fowl reared in backyard farming was diagnosed with crop impaction. An ingluviotomy was performed, and the impacted grass and plastic materials were removed. This case was followed up for 2 months and no complications were reported. The surgery resulted in a favorable prognosis and the case is discussed here.

Evcil bir Aseel Tavuğunda Kursak Tıkanıklığının Ingluviotomi ile Cerrahi Yönetimi

Bahçe kümesinde yetiştirilen 1 yaşındaki Aseel cinsi evcil tavukta, hastanın hikayesi ve klinik belirtilere dayanarak kursak tıkanıklığı teşhisi konuldu. İnklüvyotomi yapıldı ve tıkanıklığa neden olan çim ve plastik materyaller çıkarıldı. Olgu 2 ay boyunca takip edildi ve herhangi bir komplikasyon rapor edilmedi. Cerrahi müdahalenin olumlu bir prognozla neticelendiği bu vakaya ait tartışma bu çalışma içerisinde sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aseel tavuk, kursak tıkanıklığı, ingluviotomi, çimen materyali

Cite this article as: Ravikumar K, Rajamurugan G. Surgical management of crop impaction by ingluviotomy in an Aseel Domestic Fowl. Vet Sci Pract. 2023; 18(1), 44-46.

Files
EISSN 2822-3608